...

ITI Education Week Belgrade 2022

Polaznici svedoče da ovakav pristup predstavlja inovativan vid edukacije koji osim sto nudi evolutivne pristupe u implantološkoj terapiji, takođe daje mogućnost upoznavanja, međunarodne kolaboracije i razmene informacija. U okviru Implantološkog centra, s obzirom na uslove koji se mogu porediti sa najprestižnijim centrima u Evropi i svetu, očekuje se niz novih edukacija iz sveta dentalne implantologije.

Read more
...

Kratak vodič za rad sa malim pacijentima – 2. deo Komunikacija sa roditeljima

Uspostavljanje jasne i adekvatne komunikacije, od velikog je značaja za uspešnost sprovođenja dijagnostičkih i terapijskih procedura. Ako naučimo da razgovor usmeravamo, a strahove, burne reakcije i pritužbe vratimo u kolosek konstruktivnog dijaloga, ojačaćemo naše samopouzdanje i sposobnost da izađemo na kraj sa izazovnim klijentima.

Read more
...

Novi pravci u stomatološkoj nauci i praksi

Računarske metode (Computational methods) su metode koje se izvode uz pomoć računara sa ciljem da se numerički reše matematički modeli koji opisuju neki fizički fenomen. Jedna od najprimenjivanijih metoda je Metoda Konačnih Elemenata (Finite Element Method)

Read more
...
...

Komunikacija u eri digitalizacije

Digitalni marketing i reklame na društvenim mrežama teže da pojednostave kompleksnost, tok i trajanje kliničkih procedura i intervencija, često ostavljajući utisak„instant rešenja“. Posledično, stomatolozi se suočavaju sa nerealnim očekivanjima pacijenata, izostankom uvida i kritičnosti u odnosu na mogućnosti krajnjeg ishoda intervencije, nerazumevanjem i problemima u komunikaciji.

Read more
...
...

Zašto dobar stomatolog ne ignoriše marketing

5. Investitori se menjaju. Ekonomski razvoj je spor i vrlo malo investicija se isplati. Kao rezultat toga, privatne grupacije akcionara otkupljuju stomatološke ordinacije. Ordinacije predstavljaju dobru investiciju kada ne posluju dobro. Grupa investitora može doći, kupiti je, posle preprodati profitirati. To je sve dobro, ali zašto dozvoliti da neko drugi profitira? Usmerite Vašu poslovnu praksu … Continue reading

Read more
...

Kurs mašinskih rotirajućih instrumenata

Svi polaznici kursa dobijaju sertifikat akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem V-982/17-II sa 6 (šest) bodova. Kurs se održava kontinuirano, u prostorijama Neodenta u Beogradu. Broj mesta po kursu je maksimalno 10, tako da ćete biti u prilici da u prijatnoj i intimnoj atmosferi pitate i saznate sve što Vas zanima. Radi se

Read more