...

Kurs mašinskih rotirajućih instrumenata

Poštovani, pripremili smo Vam kurs iz endodoncije u organizaciji Udruženja stomatologa Srbije pod nazivom: “Mašinska instrumentacija kanala, lako i jednostavno”

U teorijskom delu kursa, učesnici će biti upoznati sa osnovnim konceptom mašinske instrumentacije, njenom primenom u svakodnevnoj kliničkoj praksi, osnovama 3D instrumentacije, jedinstvenim mašinskim endodontskim instrumentima iz porodice Race (BioRace, iRace i XP Endo Finisher proizvođača FKG, Swiss), njihovom jednostavnom primenom, metodologijom i sekvencama rada, prednostima ovih instrumenata, svakodnevnim problemima i izazovima u endodonciji kao i njihovim mogućim rešenjima.

U praktičnom delu kursa, svaki polaznik će individualno raditi sa endo-motorom na specijano dizajniranim endo-blokovima i ekstrahovanim zubima sa kanalnim sistemima. Cilj kursa je da svaki polaznik na kraju bude obučen da samostalno zna da primeni sva tri mašinska sistema iz programa obuke (BioRace, iRace i XP Endo Finisher) koji će mu nakon kursa ostati u trajnom vlasništvu.

Povedite Vašu endodonciju u 21. vek!