KURS: Brušenje & Otiskivanje & Skeniranje

13. april 2024. Beograd – popunjeno

25. maj 2024. Beograd – prijave su u toku


KURS

„MODERAN PRISTUP U FIKSNO-PROTETSKOM TRETMANU

– PREPARACIJA, SKENIRANJE INTRAORALNIM SKENEROM I OTISKIVANJE“

—odabir svrdla, analogni  i digitalni otisak, prednosti i mane—

Pozivamo vas na sveobuhvatan kurs iz stomatološke protetike, nakon kojeg ćete sa velikom sigurnošću moći samostalno da  uradite sve faze izrade protetskog rada počevši od adekvatnog odabira borera i brušenja, preko uzimanja otisaka, izrade privremenih kruna i na kraju cementiranja.

PREDAVAČ: dr Jovan Cabunac, specijalista stomatološke protetike, akademski specijalista implantologije (biografija na kraju stranice)

TEORIJSKI DEO

Polaznici će biti upoznati sa:

 • Vrstama dentalnih rotirajućih instrumenata koji se najčešće koriste u protetici i sa njihovom adekvatnom upotrebom
 • Borerima neophodnim za preparaciju u obliku stepenika i polužleba
 • Specifičnim borerima i njjihovom pravilnom upotrebom (boreri za markiranje dubine, sa stoperima za ravnomernu dubinu preparacije…)
 • Osnovnim pravilima brušenja za krunu i fasetu
 • Osnovnim karakteristikama materijala za analogno otiskivanje i njihova pravilna upotreba
 • Izradom wax up-a i njegovim transferom na željene zube
 • Izradom silikonskog ključa kao vodiča za precizniju i lakšu preparaciju
 • Tehnikom analognog  otiskivanja, kao i njihovom pravilnom primenom
 • Tehnikom digitalnog otiskivanja sa pravilnim protokolima intraoralnog skeniranja
 • Izrada privremene krune
 • Cementiranje i završna obrada

PRAKTIČNI DEO

Polaznici će nakon demonstracije, samostalno po fazama uraditi na fresaco modelima:

 • Silikonski ključ
 • Transfer silikonskog ključa na model za brušenje
 • Preparaciju zuba po fazama
 • Skeniranje intraoralnim skenerom
 • Uzimanje otiska adicionim silikonom
 • Izradu privremene krune
 • Pravilnu obradu privremene krune
 • Video prezentacija cementiranja krune na obrušeni patrljak kompozitnim cementom
 • Video prezentaciju završne obrade nakon cementiranja

 

Pored navedenih osnovnih smernica, polaznici kursa će biti u prilici da čuju „tips and tricks“, koji će im olakšati rad i smanjiti svakodnevni stres pri radu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Za svakog učesnika je obezbeđeno radno mesto i fresaco model, na kome će moći da samostalno izvodi sve praktične vežbe koje su predviđene ovim hands on kursem.
 • Cena kotizacije je 400€
 • Kurs je akreditovan sa 6 bodova.
 • Održava se u Beogradu, početak  je u 9h i traje okvirno 7 sati.
 • Broj mesta je ograničen

PRIJAVA

 • Pozivom na 0646474380 (radnim danima u periodu od 8h do 16h)
 • Popunjavanjem online forme u nastavku

PO PRIJEMU PRIJAVE ĆEMO VAS POZVATI

O PREDAVAČU

Dr Jovan Cabunac, završio je Stomatološki fakultet u Beogradu 1997. god., a na istom fakultetu je 2005. god. završio i specijalizaciju iz stomatološke protetike. Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2009. god. završava i akademsku specijalizaciju iz implantologije.

Vlasnik je privatne stomatološke ordinacije „Dr Jovan Cabunac“ od 1999. god. Od samog starta je počeo da posećuje domaće i strane prestižne kongrese kao što su FDI, ESCD, ICOI, GDNYM, kao i mnoge edukacije u Evropi i Americi iz oblasti restaurativne stomatologije, protetike i implantologije. Posebno izdvaja kurseve koje su vodili prof. Nasser Bargi, Metal free restaurations, Dusseldorf, Germany; prof. Istvan Urban, Advanced bone and soft tissue regeneration in implant dentistry, Budapest, Hungary; Train the trainer prosthodontics meeting – GC, Louven, Belgium; prof. Paulo Malo, All on four education cours – Malo clinic, Lisbon, Portugal; Sirona sertification program for KOL – Konstanz, Germany; International course implantology education – Ilapeo Faculdado, Curitiba, Brazil.

Oblast njegovog interesovanja je prvenstveno savremena estetska stomatologija. U svom svakodnevnom radu koristi erbijumske i diodne lasere, intraoralne skenere kao i kompozite.

2012. god. postaje KOL za Biolase, 2013. god. postaje  KOL za GC, a od 2020. god. je KOL za Sirona Densplay.

Održao je brojna predavanja i kurseve u Srbiji i inostranstvu, a posebno je ponosan na predavanje na University of Sydney – FMH Sydney Dental School as guest lecturer, gde je predavao „Direct composite Veneers“, nakon čega je njegov edukativni video materijal uzet kao instructional video material for DMD students on the topic of “Direct Composite Veneers“

Od 2015. god. drži kurseve iz oblasti kompozitnih faseta na kojima je obučeno preko 400 stomatologa.

Cilj kurseva koje drži, nije samo tehnička obučenost polaznika, već i osposobljavanje za samostalan rad, uz nesebičnu podelu znanja za lakši rad i smanjenje stresa pri radu.

„Smatram da je naša moć i snaga u znaju, i da niko nema tapiju da ga zadrži za sebe! Mladima treba dati mogućnost da rade i pomoći im da „rašire krila“, jer samo tako je moguć napredak. Jaka konkurencija čini stomatologiju boljom i tera nas na stalno usavršavanje.“