Napredan kurs – OTISKIVANJE – Primena savremenih elastomera u konvencionalnoj i implantat protetici

6. april 2024. – 1 mesto

Ako zelite da unapredite proceduru otiskivanja u konvencionalnoj i implantat-protetici pridružite se prof Špadijer Gostović i njenom timu na hands on kursu.

Rukovodilac kursa

Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Klinika za stomatološku protetiku,  Beograd

(biografija na dnu strane)

 

 

Izrada fiksnih i mobilnih nadoknada na zubima ili implantatima, optimalnih funkcionalnih, bioloških i estetskih vrednosti, bazira se na dobro uzetom otisku. Bez dobrog otiska, nema ni zubne nadoknade koja će ostvariti upečatljiv utisak na pacijenta i njegovo okruženje. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala, omogućava da otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status implantata i periimplantatnog mekog tkiva. Kroz teorijski i praktičan rad polaznici kursa će se detaljno upoznati sa kliničkim protokolom otiskivanja zuba i implantata, uz preporuke kako da izbegnu najčešće greške u otiskivanju i unaprede svoju kliničku praksu.

Savladaćete protokol otiskivanja od pripreme zuba, izbora kašike, jednovremene/dvovremene) tehnike i otisnog materijala.Kroz teorijski i praktičan rad upoznaćete se sa osobinama i indikacijama za primenu različitih viskoznosti Hydrorise i Hydrorise implant otisnih materijala, kao i materijalima za intraoralne registrate zagrižaja.

PROGRAM KURSA obuhvata praktičan rad polaznika na modelima:

  • otisak za mobilne nadoknade, fiksne i hibridne nadoknade na implantatima,
  • otisak na nivou implantata i otisak na nivou abatmenta, otvorena/zatvorena tehnika
  • individualizacija transfera za otisak u estetskoj zoni,
  • povezivanje otisnih elemenata(transfera) – kada, kako i zašto,
  • otisak kod imedijatnog opterećenja implantata

 

Tehničke informacije

  • Kurs se održava u Beogradu i traje 8 sati.
  • Akreditovan od strane zdravstvenog saveta Srbije sa 6 bodova.
  • Broj mesta je ograničen na 14 polaznika.
  • Cena kursa je 36000 dinara (300€).

Prijave    

Putem telefona 064 647 4380 ili popunjavanjem forme u nastavku. Prilikom popunjavanja forme odaberite odgovarajući kurs.

Dr Aleksandra Špadijer Gostović diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gde je danas profesor i predaje na predmetima Fiksna i Mobilna stomatološka protetika, Osnovi gnatologije, Klinička gnatologija, Restaurativni blok i Oralna implantologija.  Specijalista je stomatološke protetike, sa stručnim usavršavanjem iz oblasti gnatologije i okluzije na Klinici za protetiku Fridrih Vilhelm Univerziteta u  Bonu i oblasti implantologije na Klinici za protetiku, odeljenja napredne protetike School of Dentistry, UCLA.

Odbranila je 2005.god. magistarsku tezu pod nazivom „Biološki odgovor tkiva na endoosealne implantate imedijatno opterećene fiksnim zubnim nadoknadama”. Doktorsku tezu pod nazivom „Gingivomorfometrijska analiza u implantološkoj terapiji fiksnim zubnim nadoknadama“ odbranila je u junu 2011. godine.

Objavila je i prezentovala preko 100 naučnih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima, na domaćim i internacionalnim naučnim skupovima i kongresima. Koautor je poglavlja: Savremeni aspekti primene materijala u oralnoj implantologiji, u naučnoj monografiji: Gradivni stomatološki materijali perspektive i dostignuća, Stamenković D. i sar., Beograd, 2007. Objavila je 2018. god. naučnu monografiju pod nazivom“ Estetski izazovi u savremenoj stomatološkoj protetici“. Član je Srpskog lekarskog društva- Sekcije za Stomatološku protetiku i Sekcije za oralnu implantologiju, Evropske Asocijacije za Oseointegraciju (EAO), Evropske Protetske Asocijacije (EPA), ITI- International Team for Implantology.

Uključena je u vođenje postdiplomskih, specijalističkih studija, stažerske, engleske i nastave na programu “Viši zubni tehničar-protetičar”, na kome je šef predmeta “Estetsko oblikovanje zubnih nadoknada”. Ima dvadesetogodišnje iskustvo kao rukovodilac ili predavač u izvođenju brojnih programa kontinuirane edukacije i kurseva iz oblasti Implantologije i Estetske stomatologije. Član je Nastavne komisije i Centra za kontinuiranu edukaciju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, kao i član komisije SLD za dodelu primarijata. Mentor jedne doktorske disertacije i brojnih studentskih diplomskih i istraživačkih radova. Stručni konsultant je u privatnoj ordinaciji ASG Dental i Opinion leader za Edelweiss dentistry i Zhermack Dental Sirona Group.