Simpozijum “Povratak u budućnost” 2023.

 

Sertifikati su poslati na mail adrese koje ste ostavili prilikom prijave.

Sertifikate ne treba nigde da predajete, ukoliko želite možete ih odštampati i popuniti.
 

Bodovi će biti upisani na osnovu spiska učesnika koji prosleđujemo Stomatološkoj Komori Srbije. 

Svaki dan nosi po 7 bodova, imaćete upis 3 puta po 7 bodova.

 

INFO stom.simpozijum@gmail.com

 

 

Program

ČETVRTAK 12.10.2023.  9.00 – 15.00  Seminar: Jedinstvo suprotnosti

7 bodova (V-1748/23-II)

teacher-img

1. Recept za dobar otisak

Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

teacher-img

2.Posterior Composites: A Practical Guide I

3.Posterior Composites: A Practical Guide II

dr Louise Mackenzie (Engleska)

teacher-img

4.Hirurški protokoli i karakteristike makrodizajna implantata značajni za postizanje primarne stabilnosti

Doc. dr Marko Pejović

teacher-img

5. Savremeni kompozitni sistemi u stomatološkoj praksi

Doc. dr Miloš Beloica

PETAK 13.10.2023. 9.00 – 15.00 Seminar: Estetika na pouzdanim temeljima

7 bodova (B-1749/23-II)

teacher-img

1.Mogućnosti i ograničenja u terapiji izbeljivanja zuba

Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

teacher-img

2. Faktori koji utiču na izbor restaurativnog materijala za direktne restauracije

Prof. dr Ivana Miletić (Hrvatska)

teacher-img

3. Pogodnosti i prednosti savremenih rotirajućih endodontskih instrumenata

Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

teacher-img

4. Odabir adekvatnog instrumenta – klinički saveti

dr spec. Jovan Cabunac

teacher-img

5. Sileri za opturaciju kanala korena zuba – čime, kada i zašto?

dr sci. Jovana Stašić

SUBOTA 14.10.2023. 9.00 – 15.00  Seminar: Raznovrsnost izbora

7 bodova (B-1750/23-II)

teacher-img

1. Računarske metode u stomatološkoj praksi

dr sci. med. Ksenija Zelić Mihajlović 

teacher-img

2. Rethinking Bulk – fill Composites

dr Felix Wohrle (Nemačka)

teacher-img

3. Primena hijaluronskih filera u estetskoj i anti age madicini – iz ugla stomatologa

dr spec. Ana Durković

teacher-img

4. Injekciona tehnika izrade kompozitnih faseta – najčešći problemi i rešenja

dr Miloš Ljubičić

teacher-img

5. Bele mrlje i njihov tretman – Kako do uspeha neinvazivnim putem?

Ass. dr Dušan Kosanović


AKREDITACIJA

Svi seminari su akreditovani za stomatologe, stomatološke sestre zubne tehničare

Kompletan simpozijum nosi 21 bod.

 


Sve informacije vezane za slušanje simpozijum će Vam biti poslate na mail koji ste ostavili prilikom prijavljivanja. Proverite spam i promotions foldere.