...

Zašto dobar stomatolog ne ignoriše marketing

Za mnoge stomatologe marketing je posao kojim ne žele da se bave. Da ste želeli da se bavite razmišljanjem reklamama, vraćanju investicija i konverzijama, isli biste na neki drugi fakultet. Međutim, ako ste dobar stomatolog koji brine o svojim investicijama, vreme je da naučite osnove marketinga.

Pred Vama je pet razloga zbog kojih ne možete priuštiti ignorisanje marketinga u decenijama koje dolaze.

1.Sistem zdravstvenog osiguranja se menja.

Mnogi stariji pacijenti stomatološke usluge plaćaju iz svog džepa. Planovi dentalnog osiguranja zahtevaju manje mreže i bolju kontrolu troškova u samim ordinacijama. Sve ove promene u sistemu osiguranja znače da ne možete imati statičnu praksu. Ukoliko ne dovodite nove pacijente izgubićete tlo pod nogama…

A šta je ključ za dovođnje novih pacijenata? Marketing.

2. Demografska struktura pacijenta se menja.

Prema statistikama, pacijenti postaju stariji i zakazivanje redovnih tretmana je sve učestalije, ali se sa druge strane smanjuje potreba za rekonstruktivnim radovima. Veći deo starije generacije imaće zdrave zube i u poznim godinama zahvaljujući napretku u stomatologiji. Mlađi pacijenti koji su odrasli uz redovnu primenu fluora, odgovarajuće preventivne mere i ortodontsko zbrinjavanje će imati još manju potrebu za rekonstruktivnim radovima. To znači da će redovni pregledi biti najveći izvor prihoda za većinu stomatologa. Kako bi jedna privatna praksa napredovala, ona mora privlačiti nove pacijente i nuditi nove usluge.

Kako upoznati pacijente sa novim uslugama koje nudite? Putem marketinga.

3. Algoritmi pretrage se manjaju

Kako su pacijenti pronalazili stomatologe u prošlosti? Pregledavanjem imenika i traženjem preporuka od prijatelja. U to vreme, kada su sve ordinacije bile slične, ta metoda je imala smisla. Kako pacijenti danas pronalaze stomatologa? Većina ni ne poseduje imenik. Umesto toga, veliku ulogu u prolaženju imaju Google, Facebook i sl. Za privlačenje novih pacijenata potreban Vam je atraktivan, funkcionalan, veb-sajt koji omogućava pacijentu da istraži Vašu ponudu. Vaš sajt mora biti u vrhu liste rezultata pretrage. Morate dopreti do generacije koja primarno komunicira putem pametnih telefona.

Da li znate koja je druga reč za održavanje aktivne veb prezentacije? Marketing!

4. Stomatološka praksa se menja.

Korporativna stomatologija preuzima sve veći udeo na tržištu SAD-a. Neke grupe otkupljuju 40-50 ordinacija mesečno. Procena je da će u budućnosti velike korporacije kontrolisati 25% svih stomatoloških ordinacija. Ovo možemo očekivati i u Srbiji. Ukoliko je Vaša stomatološka ordinacija u nepovoljnom položaju, pristupanje korporaciji može izgledati kao lak način sastavljanja kraja sa krajem. Međutim, stomatolozi koji pripadaju korporacijama imaju manju kontrolu nad tretmanima koje sprovode, ne utiču na odabir osoblja i na radno vreme. Ukoliko se bavite stomatologijom upravo zbog samostalnosti i nezavisnosti, morate naučiti kako da unapredite Vašu praksu i održite je profitabilnom.

Kako povećati obim posla? Marketingom!

Kada osetite benefite marketinga, nećete prestati da ga koristite!