...

ITI Education Week Belgrade 2022

U ORGANIZACIJI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Internacionalni tim za Implantologiju (engl. International Team of Implantology, ITI) jedna je od vodećih međunarodnih organizacija sa ciljem širenja znanja kroz mnogobrojne edukativne aktivnosti i naučno-istraživačke projekte iz oblasti oralne implantologije.

Jedan od najznačajnijih organizovanih programa ove globalne asocijacije je petodnevna kontinuirana edukacija (engl. ITI Education Week). Ovaj svojevrstan naučni i stručni događaj odvija se jednom godišnje u svega osam prestižnih centara u svetu i osmišljen je tako da se početnici mogu upoznati s osnovama implantologije dok već iskusni profesionalci mogu da unaprede svoje veštine. Do sada su implantološke nedelje održavane u Bostonu, Bernu, Londonu, Melburnu i Rio de Ženeiru, a od skoro na listi su se našli Hong Kongu, Lankašire i Bankok. Od ove godine, ITI centar Stomatološkog fakulteta u Beogradu našao se među prestižnim domaćinima ovog događaja. Implantološki centar Beogradskog Stomatološkog fakulteta u periodu od 10. do 14. oktobra 2022. godine, bio je epicentar svetske implantološke edukacije.

Sudelovali su doktori iz Poljske, Holandije, Finske, Slovenije, Velike Britanije, Kanade i Katara. Glavna tema edukativne nedelje bila je Clinical Approach in Advanced Implant Dentistry, tako da je Beogradski ITI Education Week podrazumevao kurs napredne implantologije.

Kroz pet radnih dana, polaznici su, zajedno s timom predavača, nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta predvođenih profesorom Aleksom Markovićem, prošli teorijsku i praktičnu obuku iz svih grana savremene napredne implantološke terapije. Prva dva dana bila su posvećena sanaciji bezubih vilica, uz prikaz različitih hirurških tehnika, uključujući i aspekte imedijatnog protetskog opterećenja. Treći dan bio je rezervisan za digitalni pristup u okviru implantološke prakse, gde su se našem timu pridružili eminentni predavači iz inostranstva, profesorka Irena Sailer, direktorka Klinike za protetiku u Ženevi, Švajcarska, i profesor Ali Tahmaseb, direktor istraživačkog tima u Roterdamu, Holandija. Poslednja dva dana obeležile su radionice iz oblasti koštanih augmentacionih procedura, kao i inovacije u dizajnu implantata, te rešavanje intraoperativnih i postoperativnih komplikacija u vezi sa ugradnjom dentalnim implantata. U okviru ITI Belgrade Education Week-a, osim teorijske nastave, izvedeno je po pet hirurških intervencija uživo, protetskih sanacija pacijenata (primenom analognog i digitalnog protokola), kao i pet „hands on“ radionica u kojima su polaznici kursa imali priliku da na modelima, uz individualan nadzor, primene prethodno prikazane hirurške i protetske tehnike, kao i savladaju kompletan protokol planiranja u kompjuterski vođenoj implantologiji.

Polaznici svedoče da ovakav pristup predstavlja inovativan vid edukacije koji osim sto nudi evolutivne pristupe u implantološkoj terapiji