ENDO KURS – Mašinska instrumentacija kanala korena

25. maj 2024. Beograd – prijave su u toku


Poštovani, pripremili smo Vam kurs iz endodoncije “Mašinski rotirajući instrumenati- primena u endodontskoj terapiji”

Predavač: Prof. dr Tatjana Savić Stanković, Klinika za bolesti zuba, Stomatološki fakultet (biografiju predavača možete pročitati na kraju teksta)

O KURSU

U teorijskom delu kursa, učesnici će biti upoznati sa osnovnim konceptom mašinske instrumentacije, njenom primenom u svakodnevnoj kliničkoj praksi, osnovama 3D instrumentacije, jedinstvenim mašinskim endodontskim instrumentima RACE EvoXP-endo Shaper i XP-endo Finisher proizvođača FKG (Swiss), njihovom jednostavnom primenom, metodologijom i sekvencama rada, prednostima ovih instrumenata, svakodnevnim problemima i izazovima u endodonciji kao i njihovim mogućim rešenjima. Takođe, učesnici dobijaju i uvodne informacije o novim sistemima proizvođača FKG koji su se na tržistu pojavili 2020 godine.

U praktičnom delu kursa, svaki polaznik će individualno raditi sa endo-motorom na specijano dizajniranim endo-blokovima i ekstrahovanim zubima sa kanalnim sistemima.

Cilj kursa je da svaki polaznik na kraju bude obučen da samostalno zna da primeni sva tri mašinska sistema iz programa obuke koji će mu nakon kursa ostati u trajnom vlasništvu i da u potpunosti savlada mašinsko proširivanje kanala korena zuba.

TEHNIČKE INFORMACIJE

  • Cena kursa je 26 000 dinara.
  • Svi polaznici kursa dobijaju sertifikat akreditovan sa 6 bodova.
  • Broj mesta po kursu je ograničen na maksimalno 12, tako da ćete biti u prilici da u prijatnoj i intimnoj atmosferi pitate i saznate sve što Vas zanima.
  • Radi se sa tri vrste mašinskih proširivača na plastičnom zubu sa kompleksnim kanalnim sistemom i jednom ekstrahovanom zubu
  • Proširivači se dobijaju na kursu i ostaju u Vašem vlasništvu i možete ih ponovo koristiti. Vrednost instrumenata: Race Evo set 4% – 3900 din.+ Race EVO 26/06 – 1300 + 2x XP-endo Shaper – 4800 din. + 2x XP-endo Finisher – 5000 din. + Endometar 550 din. Što je ukupno 15 550 din.
  • Kurs okvirno traje 6 sati, održava se subotom u Beogradu.
  • Kurs se održava kontinuirano, možete se prijaviti u bilo kom trenutku, mi ćemo Vas obavestiti o slobodnim mestima i datumima kurseva.
  • Prijave: na telefon 0646474380 ili online popunjavanjem forme
  • Nakon što nam Vaša prijava stigne, kontaktiraćemo Vas i dati Vam dodatne informacije vezane za plaćanje, vreme i mesto održavanja kursa.

Evo kratkog videa o kursu, ako se dvoumite obavezno ga pogledajte!

 

Vaši utisci….

Prof. dr Tatjana Savić-Stanković je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine, gde je 2005 godine položila i specijalistički ispit iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije.

Magistarsku tezu iz oblasti estetske stomatologije o izbeljivanju zuba, brani 2008 godine i stiče naziv magistra stomatoloških nauka.

Doktorsku tezu iz oblasti restaurativne stomatologije o triklcijum silikatnim cementima (Biodentin) brani 2014 godine i stiče naziv doktora stomatoloških nauka.

Zaposlena je u zvanju docenta na Klinici za bolesti zuba, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde poslednjih 20 godina aktivno učestvuje u nastavnom, edukativnom, naučno-istraživačkom i praktičnom izvođenju nastave sa studentima osnovnih, poslediplomskih i specijalističkih studija.

Publikovala je više radova u časopisima nacionalnog značaja, karentiranim međunarodnim časopisima, autor je više poglavlja u udžbenicima i praktikumima osnovnih studija. Do sada je učestvovala kao predavač u preko četrdeset programa kontinuirane edukacije akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije od kojih su polovina bila pozivna predavanja. Recezent je u četiri međunarodna časopisa.

Izvođač je akreditovanih kurseva iz oblasti beljenja zuba, dikrektnih kompozitnih faseta i mašinskih rotirajućih endodontskih sistema.  Sertifikovani je interni QMS (eng. quality management system) proverivač. Član je istraživačke grupe DentalNet koja okuplja naučnike, lekare i studente koji dele slična interesovanja i žele da unaprede stomatologiju.