Primena hijaluronskih filera u kliničkoj praksi stomatologa

 

18. i 19.11.2023. Beograd – popunjeno

9. i 10. 12.2023. Beograd – prijave su u toku

 

Predavači:

Doc. dr Nikola Miković, specijalista maksilofacijalne hirurgije
Dr Ana Durković, specijalista maksilofacijalne hirurgije

 

Kurs je po svim zakonskim pravilima kontinuirane medicinske edukacije prošao proceduru
akreditacije kod Republičke stručne komisije i Stomatološke komore Srbije i učesnicima donosi 6 poena.

Kurs se održava u Implantološko – Istraživačkom Centru Stomatološkog fakulteta u Beogradu

 

I dan :

 • teorijske osnove
 • pokazne tehnike na živom modelu – step by step primena različitih tehnika volumenizacije
 • hands on – polaznici na fantomu primenjuju pokazane tehnika aplikacije

II dan :

 • Svaki polaznik kursa će imati svog modela – pacijenta za aplikaciju filera za sve indikacije
  osnovnog nivoa i sve pokazane tehnike uz pomoć i nadzor edukatora


PLAN KURSA

I dan

Teorijski deo

 • Osnove anatomije i anatomskih specifičnosti po regijama. Histologija regija lica, značaj poznavanja različitosti tkiva. Osnovne specifičnosti starenja značajne za primenu antiage metoda. Svojstva kože, podkožnog masnog i mišićnog tkiva. Koštani okviri lica i njihov značaj.
 • Svojstva i karakteristike filera hijaluronske kiseline, pravilan izbor filera.
 • Indikacije za upotrebu filera.
 • Tehnika ubrizgavanja (igla, kanila) značaj izbora tehnike u datoj indikaciji.
 • Kontraindikacije za primenu.
 • Nega nakon aplikacije.
 • Neželjeni efekti i komplikacije i kako ih rešiti.

Praktični deo

I deo: Pokazne tehnike na pacijentu – živom modelu, step by step primena različitih tehnika za svaku od indikacija (volumenizacija i oblikovanje usana, nadoknada volumena srednjeg masiva lica, nazolabijalne bore, potpora u poodočnoj regiji, oblikovanje lica – jagodice, brada, mimične bore u donjoj sredini lica – marionetske bore)

II deo: Hand on gde će polaznici na fantomu isprobavati pokazne tehnike aplikacije.

 

II dan

Praktični hands on deo kursa, pacijent-polaznik, na kome će svaki polaznik kursa imati svog modela, pacijenta za aplikaciju filera na sve indikacije osnovnog nivoa i sve pokazne tehnike uz pomoć i nadzor edukatora.

INFO I PRIJAVA 0646474378